Joanna Mielczarek

Ze swoich zadań wywiązał się bardzo sumiennie, wykazując się przy tym dużą kreatywnością oraz cierpliwością. Bardzo odpowiedzialnie potraktował swoje zadanie.”


Comments are closed.

Comments are closed.