Maciej Stanowski

Wszystkie powierzone zadania zostały wykonywane systematycznie i obowiązkowo. Współpraca układała się bardzo pomyślnie ze względu na łatwość komunikacji pomiędzy agencją a Panem Dawidem Jabłońskim. W czasie realizacji powierzonych zadań wykazał się ogromnym doświadczeniem i wyczuciem w dziedzinie grafiki komputerowej.


Comments are closed.

Comments are closed.